top of page
NAŠA GLAVNA MISIJA JE

VAŠ ISTINSKI RAST

ORGANIZACIONI RAZVOJ

Obezbedite da prilikom rasta firme sačuvate najbolje stvari koje ste imali dok ste pokretali biznis i bili mali posvećeni tim. Omogućite sebi da vremenom budete fokusirani i na strateške elemente, dok firma funkcioniše kao uređen sistem.
 

RAZVOJ MENADŽMENTA I ZAPOSLENIH

Učinite ljude angažovanima i zadovoljnima. Neka firmu doživljavaju kao svoju, neka budu orijentisani na rezultate, neka dolaze sa predlozima kako stalno unaprediti poslovanje, neka timovi maksimiziraju potencijale pojedinaca.

 

OPERATIVNI RAD I AD HOC PODRŠKA

Odaberite prave reči u nastupima i pravu strategiju u pregovaranjima. Odaberite prave radnike za saradnike. Pravovremeno reagujte na potencijalne probleme. Pretvorite inicijalnu ideju i viziju u konkretni plan.

 

INVESTICIJE ZA INOVATIVNE IDEJE

Ako ste startup ili firma koja dugo posluje, pretvorite poslovnu ideju za inovativni proizvod u konkretne aktivnosti i dobijte investiciju

za njenu realizaciju. Nikada nije

bilo više poslovnih prilika

nego danas.

 

ZAŠTO KLIJENTI RADE SA ITG CONSULTINGOM?

IZVRSNOSTFokus na konkretnim rešenjima

Uspešna primena

Izvrsni rezultati

GLOBALNI DUH

 

Najbolje svetske prakse stečene na treninzima, predavanjima i radom u internacionalnim timovima

LOKALNA EKSPERTIZA

 

Razumevanje lokalnog konteksta, timova, problema, mentaliteta

FOKUSRazumevanje svake organizacije i rešenje koje daje vrednost kratkoročno, ali i dugoročno

PROAKTIVNOST

 

Uvek dodatni predlozi kako unaprediti pojedince, timove i organizaciju

contact
bottom of page