Razvoj menadžmenta i zaposlenih

Učinite ljude angažovanima i zadovoljnima. Neka firmu doživljavaju kao svoju, neka budu orijentisani na rezultate, neka dolaze sa predlozima kako stalno unaprediti poslovanje, neka timovi maksimiziraju potencijale pojedinaca

Razvoj direktora kroz coaching sesije

 Mentorstvo sa menadžmentom

Identifikovanje ključnih zaposlenih i rad sa njima

 Mentorstvo za HR-ove

Treninzi za srednji i linijski menadžment

Unapređenje rada timova (serija treninga)

 Treninzi za zaposlene

Veljko Radovanović

Logik poslovna rešenja

"Treninzi su bili odlično prilagođeni potrebama i trenutku u kome je kompanija, a svaki kontakt i razgovor sa njim je podizao tim na viši nivo."

Rade Nikolov

Photon Optronics

"Odlično struktuirani treninzi. Pomogao nam je i inspirisao nas da otvorimo nova poglavlja u našoj strategiji i da se orijentišemo na dugoročno najvažnije stvari."

Mehmet Özkan Öztürk

Aster Textille

"Naša saradnja sa Goranom je veoma impresivna. Supervizori su počeli da primenjuju nove veštine, a nakon svake sesije je identifikovao i predložio nove akcije za unapređenje naše kompanije."

ITG CONSULTING

TI HUB

Bulevar Svetog Cara Konstantina 80

18000 Niš

+381 62 442 674

mmgoran.nis@gmail.com