top of page

Razvoj menadžmenta i zaposlenih

Učinite ljude angažovanima i zadovoljnima. Neka firmu doživljavaju kao svoju, neka budu orijentisani na rezultate, neka dolaze sa predlozima kako stalno unaprediti poslovanje, neka timovi maksimiziraju potencijale pojedinaca

Razvoj direktora kroz coaching sesije

 Mentorstvo sa menadžmentom

Identifikovanje ključnih zaposlenih i rad sa njima

 Mentorstvo za HR-ove

Treninzi za srednji i linijski menadžment

Unapređenje rada timova (serija treninga)

 Treninzi za zaposlene

Veljko Radovanovic.jpg

"Treninzi su bili odlično prilagođeni potrebama i trenutku u kome je kompanija, a svaki kontakt i razgovor sa njim je podizao tim na viši nivo."

Veljko Radovanović

Logik poslovna rešenja

Rade-Nikolov.jpg

"Odlično struktuirani treninzi. Pomogao nam je i inspirisao nas da otvorimo nova poglavlja u našoj strategiji i da se orijentišemo na dugoročno najvažnije stvari."

Rade Nikolov

Photon Optronics

0.jpg

Naša saradnja sa Goranom je impresivna. Supervizori su počeli da primenjuju nove veštine, a nakon svake sesije je identifikovao i predložio nove akcije za unapređenje naše kompanije."

Mehmet Özkan Öztürk

Aster Textille

bottom of page